כללי מצוות

ברכת לישב בסוכה

שיעור זה עוסק בגדרי ברכת מצוות ישיבה בסוכה, ומכאן להבנת יסודות בברכת המצוות בכלל.

הרה"ג אהרון ליכטנשטיין | סוכות תשס"ג