וישלח

עבודה מעשית באהבת ישראל

אהבת ישראל היא אידיאל גבוה ונישא אולם היא גם התנהלות מחשבתית ומעשית. הרב יניב חניא על רצון לשנות ולקדם ועל חילול שבת.

הרב יניב חניא | טבת תשס"ז