שיחות לשלשת השבועות

מיטה של עצבות

כוונות גדולות ועצומות לא בהכרח נצרכות בשעת בנייה ויצירה של דבר חדש, האומן צריך להיות מלא בחדוות יצירה ובתחושת התחדשות. אומן הניגש למלאכתו מתוך שברון לב לא יעשה את מלאכתו בלב שלם. היצירה והבניין דורשים לב שמח, והנגר איננו שמח בעשייתו.

הרב אריה הנדלר | אב תשס"ד