וישלח

עדינותם של גדולים

התורה מלמדת אותנו על עדינות נפשה של רבקה. ראתה שליצחק לא נתגלתה הנבואה על כוונות עשו, לא רצתה רבקה לצערו. משום שיש דברים שנאמרו לה ולא ליצחק.

הגאון הרב אברהם שפירא זצוק"ל | ג' בכסלו תשס"ז