שיעורים נוספים בענין מלחמה

מוסריות הלחימה של צה"ל

דברי פתיחה לכנס המיוחד של הרבנות הראשית שהתקיים בישיבת בית אל עם התייחסות לפיגוע שארע בכפר דרום; מוסריות לחימה של צה"ל מול מוסריות לחימה של האויב הערבי.

הרה"ג אליהו בקשי דורון זצוק"ל | כ"ב חשוון ה'תשס"א