פרה

פרשת פרה להיטהר לפני פסח

מי המילואים וביום השמיני הוקם המשכן ניסן - גאולה - פסח פרשת פרה להיטהר לפני הרגל. "ואראיך מתבוססת בדמייך..." עזרה בנקיון - ולהרבות בלימוד תורה.. באדיבות אתר הרב עמאר

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | כ"ה אדר ב' התשע"ד