מבצע "עמוד ענן"

דברי חיזוק לתושבי הדרום ולחיילי צה"ל

מבצע "עמוד ענן" בעזה

עלינו להתחזק באמונה ובביטחון, אין לפחד ולירא אלא לסמוך על הקב"ה שיצילינו מאויבינו.

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | ו' כסליו תשע"ג