סנהדרין

דין "לא תעשון כן" בבית כנסת ובמזוזה

מסכת סנהדרין - דף קיג

קושיית המהרש"ם ממזוזה בעיר הנדחת לבית-כנסת המנוגע; דיני קדושת הכותל המערבי; תירוצים לקושיית המהרש"ם; דברי ברכה.

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | כח' חשוון תשס"ט