מלחמת לבנון השניה

אחינו בני ישראל חיילים ואזרחים

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר | תמוז התשס"ו