מהלך הסדר

דיני מצה ואליהו הנביא בליל הסדר

שני דינים במצוות אכילת מצה, ביאור מעמיק על פי יסוד זה בדיני מצה המפוזרים בשס, הקשר בין אליהו הנביא לפסח, ליל הסדר וראש השנה

הרב יעקב שפירא | ב' ניסן תשפ"ב