תורת ארץ ישראל

בין תורת ארץ-ישראל לתורת חוץ-לארץ

מה המיוחד בתלמודה של ארץ ישראל? סגולתה הייחודית של הארץ; תורת ארץ ישראל, צורת המאבק ונפשות עם ישראל.

הרה"ג דוב ליאור | תשס"ו