הרה"ג דב ליאור

קידוש ה' בחיים

לא רק אם אדם מסר את נפשו על אמונתו זה קידוש ה', אלא כל התנהגות של אדם בישראל שמתנהג בישרות ובאמונה ודיבורו בנחת עם הבריות, שמביא את הרואים לכבד את התורה שחינכה אותו והביאתו למדרגה הזאת - זה נקרא קידוש ה'.

הרה"ג דוב ליאור | יד איר תשס"ט