בחוקותי

שכר ועונש

כל זמן שלא נבין שייעודנו הוא להביא לכל באי עולם את האמונה בבורא עולם ואת אהבת הצדק והיושר, הרי מצבנו ילך וידרדר, חלילה

הרה"ג דוב ליאור | יז איר תשס"ח