מצוות ישוב וכיבוש הארץ

מצוות יישוב הארץ

שיחה בישיבת בני צבי

לימוד מפרשות השבוע של בין המצרים לתיקון יישוב הארץ. לא ייתכן שלום עם ישמאעל. בארץ ישראל יש גדר כללי-לאומי. מלחמת כיבוש הארץ דוחה פיקוח נפש פרטי.

הרה"ג דוב ליאור | י"ט תמוז תשע"א