שופטים

השיבה שופטינו

תקנו לנו חז"ל בברכת השיבה שופטינו: "והסר ממנו יגון ואנחה", באף ברכה אין תוספת שכזאת כולל הברכות על החזרת מלכות ישראל ובניין המקדש

הרה"ג דוב ליאור | אלול תשס"ח