מאמרים נוספים

הנהגה של קדושה

בדור של גאולה הרצי"ה היה אחד מהיחידים שהבין את התהליכים המתרחשים, הרב ליאור על היחס לחסידות, חיבת המצוות והפצת תורה .

הרה"ג דוב ליאור | ניסן תשס"ז