ויצא

מי אתה עם ישראל?

מה מאפיין את יעקב ומדוע חייו כה סבוכים ומסוכסכים? ומה הקשר אלינו?

הרב יחזקאל פרנקל | כסלו תשס"ה