ענינו של ראש השנה

מי מפחד ממידת היראה?

תחושתו של האדם לפני ראש השנה הינה תחושה של יראה; חשיבותה של היראה בחיי האדם; ומה מקומה של יראת העונש?

הרב יחזקאל פרנקל | אלול תשס"ד