משפטים

האינטליגנציה ופרשת משפטים

ריבוי המצוות העצום בפרשת משפטים; אדם והמצוה, האנושות והקדושה, היציבות והקידמה.

הרב יחזקאל פרנקל | שבט התשס"ה