לך לך

דבקות במשימה

מטרתינו היא הצבת יעדים ומימושם; גם כשהמצב נראה קשה, ההישגים מצטברים; לא נעצור בשום מחיר - אין אנו רוצים ואין אנו יכולים להפסיק.

הרב יחזקאל פרנקל | פרשת לך-לך התשס"ו