ואתחנן

תקט"ו תפילות והתשובה לא! איפה טעינו?

תמיד יש לזכור: 'הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלנו' והוא 'לא חייב לנו כלום'; יסוד הבחירה והמצוה אינו פחות בקדושתו ובעוצמתו מיסוד הסגולה; נחמו נחמו עמי; מעתה, אהבת ישראל ואהבת ארץ ישראל ולקיחת אחריות על מדינת ישראל מחייבת לשלבם עם אהבת ה' התובע מאתנו לילך בדרכיו.

הרב יחזקאל פרנקל | מנחם אב התשס"ה