נח

'פנים אל פנים' או תיבת נח?

דווקא מתוך ההסתגרות בתיבה וכליון הרשעה - ניתן להצמיח, לא בלי כישלונות, את ההמשך, את עשרת הדורות הבאים, את אברהם אבינו שלאט, מתוך תוכחה וקריאה מתמדת בשם ה' - ימליכו את ה' למלך על כל הארץ.

הרב יחזקאל פרנקל | תשרי תשס"ו