הכנס הכ"ב למצוות התלויות בארץ

הפרשת תרו"מ בקטיף תיירותי

מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

מתוך הכנס השנתי הכ"ב למצוות התלויות בארץ

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ט"ו שבט תשע"א