מעשה רשת

האם אדם יכול למכור דבר ולשייר?

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשע"ג