מצוות לימוד תורה

והגית בו יומם ולילה - ואספת דגנך

עיון בגדרי מצוות תלמוד תורה, לאור סוגיית 'ואספת דגנך - והגית בו'.

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | תשנ"ז