יום עיון בארכאולוגיה לציבור החרדי אב תשע''ט

הכרעה הלכתית על פי הארכאולוגיה

מתוך כינוס 'מתחת לפני השטח' ג' - יום עיון בארכאולוגיה לציבור החרדי

מתוך כינוס 'מתחת לפני השטח' ג' - יום עיון בארכאולוגיה לציבור החרדי

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ב אב תשע"ט