שבועות

המלווה את חבירו בעדים צריך לפורעו בעדים

המלווה את חברו בעדים צריך לפורעו בעדים - מצד התחייבות או מצד נאמנות? הסבר בסברת מיגו ; סברת הבית הלוי שכל כח השטר הוא מטענתו ואלמלא זה, חספא בעלמא הוא.

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ח' סיוון תשע"א