כנס לזכרו של הרב שאול ישראלי

הדיונים ההלכתיים בהלכות שמיטה של מו"ר הגר"ש ישראלי זצ"ל בדברי מרן הראי"ה זצ"ל

הרב יהושע מגנס | כ' סיוון תשפ"א