קרבנות

הפסח נשחט בשלוש כתות

יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

יום עיון במכון המקדש- לקראת קרבן פסח

הרב שבתי רפפורט | ר"ח ניסן תשס"ח