היחס למי שאינו שומר מצוות

המשומדים גרועים מהגויים אך ראויים לאהבה

ההיבט ההלכתי ליחס לרשעים צריך להוביל את הרגש והמחשבה. הרב שבתי רפפורט מוליך אותנו דרך סוגיות אנוסי ספרד והתשובה לבניית מבט רב-ממדי על אחים משומדים.

הרב שבתי רפפורט | טבת תשס"ז