ואנחנו קמנו ונתעודד

אהבה וגאולה, גור אריה יהודה

מתוך כנס הושענא רבה התשס"ו

מתוך כנס הושענא רבה התשס"ו

הרב שמואל יניב | סוכות התשס"ו