מלכויות זכרונות ושופרות

מלכויות, זכרונות, שופרות ונחיצות הבירור השכלי

מלכויות - המלכת ה' וחקירה שכלית ע"י צפונות ה' שבתורה, כמקובלנו מהגר"א.

הרב שמואל יניב | כט' אלול תשס"ח