שיחות ליום העצמאות

זמניות וקביעות בתהליך הגאולה

זמניות וקביעות בתהליך הגאולה; פעולת שמשון בעם ישראל וגבורתו; מעלתו של בניהו בן יהוידע.

הרב אליהו ברין | ד' אייר תשס"ח