שמות

מגאולת מצרים לגאולה העתידה

פרשת שמות

התהליך - חזרה למעלת האבות. משה - כלי קיבול לאור האלוקי. גילוי הסנה- הזמנה לגאולה, לאש של עמ"י שחנוקה בקוצים של מצרים. שני סוגי מנהיגים.

הרב אליהו ברין | י"ח טבת תשפ"ב