התבוננות אמונית

קדושת השבת

השבת כמבססת את הטוב. מדוע בשבת יש מצוות עונג בלבד וביו"ט יש מצוות שמחה? השלמות בשבת וקדושת הזמנים.

הרב אליהו ברין | חשוון תשע"א