תזריע

מדוע נדב ואביהוא מתו?

שיחת מוצ"ש פרשת שמיני תשפ"ב

הרב מבאר ומסביר את סיבת מיתתם של נדב ואביהוא דווקא מתוך הגודל שלהם.

הרב אליהו ברין | כ"ג אדר ב' התשפ"ב