ויחי

הכוחות השונים בעם ישראל

פרשת ויחי

יעקב אבינו ראה בחוכמתו את המיוחד שבכל אחד מהאחים, וברך אותם כדי להביא את כללות בני ישראל אל הופעת כוחותיהם בשלמות, ומתוך כך "ביקש לגלות את הקץ".

הרב אליהו ברין | י"א טבת תשפ"ב