בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
6 שיעורים
  undefined
  וישלח

  וישלח התשע"ט מדברי הרב אליהו זצוק"ל

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | כסלו תשע"ט
  undefined
  וישלח

  וישלח התשע"ח מדברי הרב אליהו זצוק"ל

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | כסלוו תשע"ח
  undefined
  וישלח

  וישלח התשע"ז מדברי הרב אליהו זצוק"ל

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | כסלו תשע"ז
  undefined
  וישלח

  הלכות קריאת שמע

  גליון 426

  וישלח יעקב מלאכים - מלאכים ממש, עם לבן גרתי - ותרי"ג מצוות שמרתי, ותרי"ג מצוות שמרתי - מלשון ציפיה והשתוקקות, יהי רצון כאילו הקרבתי חטאת, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, בכור שורו הדר לו - מהדרין מן המהדרין, ויירא יעקב מאד וייצר לו, שמא יהרוג את אחרים - הוא רבי מאיר בעל הנס, הלכות קריאת שמע.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | יא כסלו תשס"ח
  undefined
  וישלח

  פחדו של יעקב אבינו

  "קול צופייך" – גיליון 337

  יעקב שולח מלאכים ממש לעשיו, וכי לא די היה בשליחים מבני אדם? מדוע הוא שולח לעשיו דוקא שור וחמור, צאן ועבד ושפחה? יעקב רואה את מחנה עשיו ומפחד – ממה? מדוע חילק יעקב אבינו את המחנה לשני חלקים, אם הוא מסוגל להלחם, לשם מה לחלק, ואם אינו מסוגל להלחם מה הועיל במה שחילק את המחנה לשניים? ויגע בכף ירכו - בתמכין דאורייתא; יעקב אבינו תיקן צניעות במחנה ישראל.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | כסלו תשס"ו
  undefined
  וישלח

  מפגש יעקב ועשו

  מתוך "קול צופיך" גיליון 288

  מדוע הוכרח יעקב לשלוח מלאכים, לא די היה לשלוח שליחים מבני האדם? "שור וחמור, צאן ועבד ושפחה"; אם הכין יעקב את עצמו לטכסיסי מלחמה והיה בטוח בניצחונו, לשם מה היה צריך לחצות את המחנה לשנים? כל מצוות התורה קשורות אחת לשנייה; שמותיו של יעקב אבינו.

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | כסלו תשס"ה
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il