עניינו של יום

להודות לה' בדרך הנכונה

מדוע גדולי ישראל התלבטו בשאלה האם לומר הלל ביום ירושלים • ואיך התגלגל לידיו של מרן הרב מברק נדיר של יצחק רבין ז"ל שנכתב אחרי מלחמת ששת הימים • ההתבוננות הנכונה והמפוקחת על יום העצמאות • מאת ה' הייתה זאת היא נפלאת בעינינו באדיבות אתר הרב

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אייר התשנ"ח