שמיטת כספים

פרוזבול - נוסח וסיכום ההלכות לספרדים ולאשכנזים

הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | אלול ה'תשס"א