פרה

פרשת פרה

על פרדוכסים וגבולות הרציונליות בהגותם של חז"ל.

פרופ' שלום רוזנברג