יום שכולו תורה - שבת ושבועות

נסיעתם וחזרתם של אנשי הצלה בשבת

מתוך יום עיון בהלכות שבת, בית המדרש גבעת אסף

דעות הראשונים - האם דאורייתא נדחה בחזרה. מדוע ומתי מותר לחזור? מחלוקת הרב פיינשטיין והגרש"ז אויערבך זצ"ל.

הרב דוד דודקביץ' | ג' סיוון תשע"א