גלות וגאולה

מחורבן לבניין

התוועדות בישיבת בני צבי

התיקון תלוי בעין טובה; הפיכת נגע לעונג.

הרב דוד דודקביץ' | י"ח תמוז תשע"א