תקופתנו בתהליך הגאולה

המשמעות הדתית של יום העצמאות

להחלת הריבונות היהודית בארץ ישראל יש חשיבות אמונית כבירה: במצוות ירושת הארץ ובהתגשמות חזון הנביאים על הגאולה וקיבוץ גלויות

הרב אליעזר חיים שנוולד | אייר תשע"ו