סגולת ומעלת עם ישראל

גאולת מצרים בהשוואה לגאולה שלנו

היחס בין גאולת מצרים לגאולת ישראל. תפקידו של עם ישראל בגאולה שלנו. שו"ת בענייני הזמן והשעה.

הרב אורי שרקי | כ"ה חשוון תשפ"ג