שביעי של פסח

בין גאולה ראשונה לאחרונה

הרב אורי שרקי | ניסן תש"פ