הדרך להנהגה

איש על העדה

מתוך "קומי אורי" גיליון 12

האם ניתן לנהל מדינה רק מתוך הכשרה של בית-מדרש? באיזו הכרה על המנהיג הפוליטי להיות חדור? הרב אורי שרקי על מדעי המדינה ועל ביקורת.

הרב אורי שרקי | חשוון תשס"ז