יום ירושלים תשס"ה

דרישת ציון - ללמוד את קדושת ירושלים

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ה - בישיבת מרכז הרב

מתוך כנס יום ירושלים התשס"ה - בישיבת מרכז הרב

הרב יוסף גליקסברג | ערב יום ירושלים התשס"ה