ערב עיון לקראת פסח תש"ע

דין שומר חמץ בפסח

מה יעשה כדי לברוח מאיסור "בל יראה ובל ימצא"? כיצד מתבצעת פעולת ביטול חמץ? מהו טעם בדיקת חמץ? האם ניתן לבטל החמץ ע"י שליח? מה יעשה אם שכח לבטל?

הרב משה כהן | א' ניסן התש"ע