עיונים בעניני חנוכה

וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו

הרב משה כהן | תשע"א